данилевська зно 2019 українська мова комплексне видання книга купить цена купити ціна + скретч-картка "Літера" данилевська зно 2019 українська мова комплексне видання книга купить цена купити ціна + скретч-картка "Літера" данилевська зно 2019 українська мова комплексне видання книга купить цена купити ціна + скретч-картка "Літера" данилевська зно 2019 українська мова комплексне видання книга купить цена купити ціна + скретч-картка "Літера" данилевська зно 2019 українська мова комплексне видання книга купить цена купити ціна + скретч-картка "Літера" данилевська зно 2019 українська мова комплексне видання книга купить цена купити ціна + скретч-картка "Літера" данилевська зно 2019 українська мова комплексне видання книга купить цена купити ціна + скретч-картка "Літера"

данилевська зно 2019 українська мова комплексне видання книга купить цена купити ціна "Літера"

Код товару: 9789661789196
Популярність
93.30 грн. 120.00 грн.
Пропонований навчально-тренувальний посібник допоможе старшокласникам та абітурієнтам підвищити якість знань з української мови, адаптуватися до певних типів завдань та умов, передбачених ЗНО. Зокрема, у цьому посібнику передбачено підготовку абітурієнтів до ЗНО двох рівнів складності — базового і поглибленого. Тим, хто обрав поглиблений рівень, треба буде виконати всі завдання базового рівня, а також додатково завдання поглибленої складності. Слід звернути особливу увагу, що результати виконання завдань з української мови (№ 1-33 та № 58) будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація. Визначальною прикметою посібника є те, що його структуровано за модулями, відповідно до ступеня підготовленості абітурієнта:
I — стартовий модуль,
II — тренінговий модуль,
III — рейтинговий (підсумковий) модуль.
Стартовий модуль передбачає формування та вдосконалення базових знань із граматики української мови, саме тому матеріал подано за темами. Кожну тему переділено на 4 блоки:
1) теоретичний («Актуалізація опорних знань»);
2) самоперевірки («Удосконалення та систематизація знань»);
3) практичний («Формування практичних умінь і навичок»);
4) тестовий («Тематичне тестування»).
Пропонована будова стартового модуля допоможе сформувати навички самостійної роботи старшокласників і вміння поєднувати теоретичні знання з практичним володінням мовою. Цей рівень вирізняється наявністю як інноваційних, так і традиційних завдань і вправ, які стимулюють піднесення пізнавальної активності і сприяють засвоєнню більшого обсягу інформації. Тренінговий модуль об’єднує три рубрики: «Орфографічний та пунктуаційний практикум», «Редагування текстів» і «Власне висловлення». Найбільшою проблемою школярів є невміння сформулювати свої думки, оформити їх у зв’язне повідомлення. З цією метою в посібнику подано завдання різного ступеня складності відповідно до принципів конструювання тренінгу.
Для вироблення вміння уникати зайвих дій та обирати оптимальні варіанти виконання завдань у III модулі -— рейтинговому — подано тренувальні тести базового та поглибленого рівня у форматі ЗНО. Тут уміщено також характеристики сертифікаційних робіт базового і поглибленого рівнів та схеми оцінювання виконання завдань.
Наприкінці посібника вміщено ключі-відповіді до тестових і тренінгових завдань, за допомоги яких учні зможуть самостійно визначити ступінь опанування мовного матеріалу.
Пропонована технологія подання матеріалу сприяє інтенсифікації навчання, дає змогу старшокласникам та абітурієнтам усунути недоліки базової шкільної підготовки з української мови, щоб упевнено почуватися під час складання ЗНО.